Autor: Titus Suciu

SUCIU, Titus Emil, în literatură SUCIU Titus (31.01.1940, Brașov), prozator. F a m i l i a: tatăl, Constantin Suciu, tâmplar; mama, Anastasia (n. Farcaș), casnică. S t u d i i: Liceul „C. Diaconovici-Loga” (1954-1957) Facultatea de Matematică-Fizică, Universitatea din Timişoara (1957-1962). A c t i v i t a t e a: profesor la Școala generală nr. 3 Bocșa (1962-1968), la Scoala generală nr. 2 Bocșa (1969-1972) Liceul „Tata Oancea”, Bocşa (1968-1969 și 1972-1978), la Şcoala Generală nr. 25, Timişoara (1978-1980), la Şcoala Generală nr. 22, Timişoara (1980-1991), la Liceul Sportiv, Timişoara (1991-2002). D e b u t publicistic cu proză scurtă în „Luceafărul“ (1968), editorial cu romanul Drumul (1979). C o l a b o r ă r i la publicaţii: „Astra”, „Familia”, „Forum studenţesc”, „Luceafărul”, „Orient Latin”, „Orizont”, „România literară”, „Semenicul”, „Tribuna”, „Vatra”. P r e z e n ț e în antologii: „Magazin Literar al Ascociației Scriitorilor din Timișoara”, 1982, „Bocșa din inimă”,2010, „Exegi monumentum” 2013, „Voci din cetate”, 2013. M e m b r u al Uniunii Scriitorilor din România. P r e m i i: al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timişoara (2002), Pro Cultura Timisiensis, 2013, Timișoara Cărți publicate: Drumul [roman], Timişoara, editura Facla, 1979; Movila albă [nuvele], Timişoara, editura Facla, 1981; Ceaţa [roman], Timişoara, editura Facla, 1984; Pragul [roman], Timişoara, editura Facla, 1986; Reportaj cu sufletul la gură – trei ediții: Timişoara, editura Facla, 1990; Timișoara, editura Seicon, 1990; Timișoara, editura SAOL, Timi;oaara, 2009. Lumea bună a balconului – două ediții: Timişoara, editura Mitropoliei Banatului, 1995, editura Institutul Revoluției Române din 1989; Pânda [roman], Timişoara, editura Amarcord, 1998; Ana [roman], Timişoara, editura Amarcord, 2001; Hamlet la Vama Veche [roman], București, editura Palimpsest, 2006; Pacienți cu abonament [teatru] București, editura Palimpsest, 2009; Ultima bornă [scenarii] ed. Palimpsest, București, 2010; Candelă împotriva timpului (colaborare cu Vasile Bogdan), [interviuri], editura Memorialul Revoluției 1989, Timișoara, 2011; Poeții revoluției. [portrete de revoluționari] editura Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, București, 2011; Revoluția pe înțelesul detractorilor, editura Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, București, 2012; Frumoșii nebuni ai Bocșei (colaborare cu Vasile Bogdan), [portrete cu sportivi de performanță], București, editura Palimpsest, 2013; Adevărul traversează întristat Timpul [Revoluția Română], editura Institul Revoluției Române din Decembrie 1989, București, 2014; Enciclopedia Revoluției din Timișoara [în colaborare], editura Memorialul Revoluției 1989, Timișoara, 2014. Referinţe. În volume: Dicționarul General al Literaturii Române; Dicționar al scriitorilor din Banat; Dicționar al scriitorilor din Caraș-Severin; Parte din întreg, Parte din întreg II, (Alexandru Ruja); Prima verba, III (Laurenţiu Ulici); Supravieţuitorii. Cartea cu prieteni, (Dumitru Dem. Ionaşcu); Fals tratat de literatură bocşeană, (Dimitrie Costa); Who’s Who în România, 2002; Lecturi – cărți – zile, (Alexandru Ruja)… În periodice: Marcel Corniş-Pop, Drumul, „Orizont”, XVII, 1980, nr. 1, 4 ianuarie, p. 2 ; Paul Dugneanu, Un spaţiu al tragicului, „Luceafărul”, XXIII, 16 februarie 1980, nr. 7, p. 2 ; Laurenţiu Ulici, Realismul privirii, „România literară”, XIII, 17 aprilie 1980, nr. 16, p. 2 ; Adrian Dinu Rachieru, Literatura spaţiului bănăţean, „Luceafărul”, XXVII, 7 aprilie 1984, nr. 14, p. 3; Dorin Murariu, Ieşirea din ceaţă, „Orizont”, XXII, 1985, nr. 12, p. 2 ; Tudorel Urian, Gastropsihologie, „Orizont”, XXIV, 1987, nr. 7, p. 2 ; Sultana Craia, Pe fundalul şantierului, „Luceafărul”, XXX, 1987, nr. 11, p. 2; Brânduşa Armanca, Dreptul de-a povesti, „Orizont”, XXIV, 1987, nr. 19, p. 2; Adrian Dinu Rachieru, „Pragul”, „Astra”, XXII, 1987, nr. 9, p. 2 ; Cornel Ungureanu, Saltimbancii şi eroii, „Orizont”, 1990, nr. 44, p. 2 ; Florin Bănescu, Un roman cu o viguroasă desfășurare epică, Flacăra roșie Arad, 16 ianuarie 1980, p. 2; Petru Senaciu, Drumul, , Drapelul Roșu 11.013 din 27 iunie 1980, Timișoara, p. 2; Florin Bănescu, Arader Autoren, Neuer Banater Zeitung, Arader Kurier,, 5 martie 1980, p. 2; Gheorghe Schwartz, Voros Lobogo, Arad, 19 februarie 1980, p. 2; Ion Arieșanu, Movila albă, Drapelul Roșu, Timișoara, 3 decembrie 1981, p. 2; Artur Silvestri, Movila albă, Luceafărul, 6 februarie 1982, p. 2; Petru Novac Dolângă, Realitatea și lumea interioară a scriitorului, Drapelul Roșu, Timișoara, 14 noiembrie 1982, p. 2; Mariana Brăescu, Spațiul continuității, Luceafărul 8 septembrie 1984, București, p. 2; Marian Odangiu, Ceața, Drapelul Roșu Timișoara, 7 februarie 1985, p. 2; Petre Domșa, Un roman al stărilor sufletești, SLAST, București, 25 aprilie 1987, p. 2; Alexandru Ruja, Existențe autentice, Luceafărul, București, 16 mai 1987, p. 2; Adrian Dinu Rachieru, Calmul așteptării, Orizont, Timișoara, 25 septembrie 1987, p. 2; Alexandru Ruja, Focul, apa, pământul… Renașterea 3 noiembrie 1998, Timișoara, p. 2; Alexandru Ruja, Un roman al stării de singurătate, Renașterea, Timișoara, 8 ianuarie 2002, p. 5.