Autor: Claudiu T. Ariesan

Claudiu T. Arieșan este un clasicist cu preocupări moderne, în prezent Conf. univ. dr. la Colectivul de Filologie Clasică din cadrul Universității de Vest Timișoara. A publicat: Hermeneutica umorului simpatetic. Repere pentru o comicologie românească (1999), Între surâs și rugăciune. Modele culturale din comicologia clasică și patristică (2004), Geneza comicului în cultura română (2010) – toate distinse cu Premii ale Uniunii Scriitorilor. Ca filolog clasic, a scris despre Cetatea literară a Romei. Întemeietorii (2005), a tradus din Lactantius, (Despre morțile persecutorilor și Despre pasărea Phoenix), Ieronim (Epistole) și Arnobius (Contra neamurilor păgâne), a publicat peste 50 de studii de specia­litate și 120 de articole culturale, editând 17 volume în colecțiile de studii clasice și patristice “Logos” și “Cum Patribus”. Membru al Uniunii Scriitorilor și al Societății de Studii Clasice din România, al “Asociației Interna­ționale de Studii Patristice” cu sediul la Paris și al “North American Patristics Society” este Redactor – șef al “Analelor Universității de Vest. Seria Științe Filologice”. A colaborat, între 2002–2004, ca referent științific principal, la ediția electronică integrală din Thesaurus Linguae Latinae. CD ROM realizată sub egida Academiei Germane și apărută în mai multe ediții la K.G. Saur, Thomson Learning Company. Ca om de televiziune, a realizat peste 250 de emisiuni cultural-religioase sub genericele “Spiritul vremii” și “Dialog spiritual” la TVR Timișoara, respectiv “Spirit și credință” și “Axios” pentru postul național TVR 3 cu înce­pere din 2008, colaborând constant, prin recenzii de carte sau cronici de film, și cu postul de Radio Trinitas al Patriarhiei Române.